Non Governmental Organisation A:Part:Mental

Мисия на неправителствената организация

Развитие на нова култура основана на прекия допир на отделната личност с творческия акт в изкуството и ангажираността му с природата и градската среда

Цели на организацията

• Създаване и поддържане на център за изкуства  
• Организиране на школи по рисуване и дизайн  
• Подпомагане и иницииране на творчески проекти  
• Осъществяване на международен културен обмен  
• Употреба на форми в изкуството за социално въздействие  
• Популяризиране на идеите за етична консумация  
• Участие в проекти за защита на животните и природата

Този уебсайт е осъществен с помощта на www.ngobg.info